/Tamamlayıcı Sağlık

Tamamlayıcı Sağlık


Tamamlayıcı Sağlık Nedir?
Sigortalıların, Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarından ihtiyacı olan sağlık hizmetleri için ödeyeceği fark ücretlerini sigorta poliçeleri kapsamında karşılayan bir poliçedir.
Sigortalının,sağlık hizmetini alacağı sağlık kurumunun sigorta şirketiyle de anlaşması olması gerekmektedir.